Select Page

PROSTOVOLJSTVO

prostovoljstvo

Otroka ne moremo naučiti čuta do sočloveka, lahko pa mu že v zgodnjem otroštvu z zgledom in spodbudami pokažemo, kako pomembno je pomagati drugim.

V prostovoljsko delo se lahko poleg mladostnikov in odraslih zelo dobro vključujejo tudi otroci, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripravljeni pomagati sočloveku. Prostovoljsko delo ima pozitivne učinke na otrokovo osebnostno rast in razvoj, saj tako dobi občutek osebne vrednosti in sposobnost prevzemanja odgovornosti pri reševanju problemov v skupini. Nenazadnje skozi prostovoljsko udejstvovanje narašča tudi otrokova socialna odgovornost in zmožnost empatije. Prostovoljno delo je našlo svoje mesto tudi v šolstvu kot pomembna oblika vzgojnega dela s šolsko mladino – v osnovnih šolah kot interesna dejavnost učencev. S prostovoljstvom se na OŠ Rudolfa Maistra organiziramo ukvarjamo od leta 2011, ko smo postali člani Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Delujemo na različnih področjih:

  • humanitarne akcije,
  • zbiralne akcije (zbiranje zamaškov, kartuš, oblačil, obutve, igrač, šolskih potrebščin…),
  • tutorstvo oz. medvrstniška pomoč,
  • pomoč živalim,
  • prostovoljstvo z varovanci VDC Polža in s starejšimi občani.

Koordinatorici prostovoljnega dela sta Mateja Rožanc Valh in Petra Kasalo.