Select Page

PROJEKT ZDRAVJE V VRTCU 2018/2019

POROČILA O IZVEDENIH DEJAVNOSTI za ŠOLSKO LETO 2018/2019

V šolskem letu 2018/19  se je v projekt Zdravje v vrtcu vključilo pet oddelkov iz Vrtca Šentilj. Vsakoletni namen projekta je bil, da otroke, starše in osebje vrtca seznanimo z  zdravo prehrano, bivanjem na prostem z veliko gibanja, razvijanjem zdravih medsebojnih odnosov, preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni, odvajanjem zdravju škodljivih razvad ter lastno odgovornostjo za zdravje in naše okolje.

Rdeča nit v tem šolskem letu pa je bila medgeneracijsko sodelovanje, katero smo pridno izvajali skozi vse šolsko leto.

Sodelujoče skupine:

Skupina BALONČKI – prvo starostno obdobje
Balončki – poročilo

Skupina DEŽNIKI – kombiniran oddelek

Dežniki – poročilo

Skupina SONČKI – kombiniran oddelek
Sončki – poročilo

Skupina MLINČKI – drugo starostno obdobje

Mlinčki – poročilo

Skupina COPATKI – drugo starostno obdobje

Copatki – poročilo

Strokovni delavci – izvajalci projekta:
Ksenija Breg, Zdenka Kramberger,
Mirjana Šef Berce, Milena Horvat,
Nina Tucelj, Brigita Majhenič,
Nataša Šauperl, Bojana Štanc,
Petra Bohl, Jadranka Kikl,

Čas izvajanja dejavnosti :  september 2018 –  junij 2019