Select Page

Znano je število prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2024/2025 po stanju na dan 2. 4. 2024. Več informacij o tem najdete na spodnji...