Select Page

MEDNARODNO SODELOVANJE

 AVT SLO
Mednarodno sodelovanje je postalo skoraj že obvezni del našega vsakoletnega programa. Poteka na različnih vzgojno-izobraževalnih področjih. Cilji projekta so spoznavanje življenja v državah partnerskih šol, njihove zgodovine, tradicije; navajanje učencev na spoštovanje različnosti; spodbujanje, da se zavejo  svoje kulturne dediščine in njenega pomena v mednarodnem prostoru.V tem šolskem letu bo naše čezmejno sodelovanje temeljilo na sodelovanju s partnerskima šolama v Arnfelsu in Strassu ter preko društva Avstrijsko-slovensko prijateljstvo z mestom Gradec.
Organizirali bomo skupne ekskurzije pod geslom »Spoznavaj mojo domovino, spoznavam tvojo domovino«.
Pevci in glasbeniki partnerskih šol bodo v mesecu decembru nastopili na tradicionalnem  božično-novoletnem koncertu.
Organizirali bomo srečanje obmejnih šol »Tehnika brez meja«, ki se bo v mesecu maju odvijalo na meji.
Vse leto bomo sodelovali z društvom Avstrijsko-slovensko prijateljstvo v Gradcu.