Select Page

DOLGOTRAJNO BOLNI UČENCI

To so tisti učenci, pri katerih bolezen traja dalj časa (pri nekaterih tudi vse življenje) in zaradi svojega zdravstvenega stanja večkrat izostanejo od pouka ali so hospitalizirani. Bolezen ima različne negativne vplive na učenca in njegovo učno delo, zaradi pogostih odsotnosti lahko imajo socialne težave, ki jih ovirajo pri učenju in v čustvenem razvoju.
Med dolgotrajno bolne se uvrščajo predvsem učenci:

– s sladkorno boleznijo (pri njih je treba ustrezno nadzorovati in uravnavati raven inzulina);
– učenci z dermatološkimi boleznimi (alergije, luskavica…);
– učenci, oboleli za astmo (ta kronična vnetna bolezen je najpogostejša otroška kronična bolezen) in revmo;
– učenci s kroničnim vnetjem črevesja (Crohnova bolezen);
– učenci z anoreksijo nevrozo (prehranjevalno motnjo, ki je pogostejša pri doraščajočih dekletih in se kaže v popačeni podobi o lastnem telesu ter zavračanjem hrane) idr..

vir: Drago Žagar: Drugačni učenci, 2012, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta