Select Page

PREDSTAVITEV VRTEC CERŠAK

LOGO_VRTEC

Vrtec CERŠAK
Delavska 8
2215 Ceršak

TEL.: 05 90 32 178

E-POŠTA: vrtec.cersak@guest.arnes.si

DSCN8706

RAVNATELJICA: Mihelca Fajs

VODJA VRTCA: Barbara Škerlec

KJE SMO

Vrtec Ceršak je organizacijska enota javnega zavoda OŠ Rudolfa Maistra Šentilj.

Vrtec Šentilj in Vrtec Ceršak od 1. 9. 1996 delujeta pod okriljem OŠ Rudolfa Maistra Šentilj. VIZ delo poteka  v 12-ih oddelkih (10 oddelkov v Šentilju in 2 oddelka v Ceršaku), na podlagi Kurilukuma za vrtce. Zajtrk in malica se pripravljata v razdelilnih kuhinjah v obeh vrtcih, kosilo pa v centralni kuhinji v šoli Šentilj.

Spoštovani starši,

otroci, ki nam jih zaupate v našo malo hišo – vrtec, srkajo znanje, navade, ljubezen in še mnogo tega. Zato bomo skupaj z vami poskrbeli, da jim bo v naši mali hiši lepo, prijetno, in da se bodo naučili mnogo novega, kar jih bo usmerjalo na njihovi življenjski poti in jim pomagalo pri reševanju težav, ki se bodo na tej poti pojavljale.

Skupaj z vami se bomo trudili ustvariti varno in toplo okolje s čim več pogoji za kakovostno predšolsko vzgojo.

Starši so najbolj neposredna vez med vrtcem in njegovim družbenim okoljem, zato vključevanje staršev v življenje in delo vrtca pomembno prispeva h kakovosti predšolske vzgoje. Sodelovanje med vrtci in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.

Oblike sodelovanja s starši so individualne, skupinske, skupne in sicer bomo sodelovali na/v:

  • roditeljskih sestankih (september 2020 in januar 2021),
  • pogovornih urah (enkrat mesečno po oddelkih ali po dogovoru z vzgojiteljico),
  • predavanjih za starše (januar 2021),
  • svetu staršev,
  • v oddelkih (vključevanje staršev v vzgojno delo, s predstavitvijo poklica, hobija,…),
  • različnih srečanjih, delavnicah, prireditvah.

KOLEKTIV VRTCA ŠENTILJ IN VRTCA CERŠAK