Select Page

ŠOLSKI ZVONEC

Pouk poteka le v dopoldanski izmeni. Pouk v prvem razredu poteka strnjeno od 8.20 do 11.50. Učiteljice prilagodijo trajanje učnih ur in dinamiko dela lastnostim otrok. Predura in sedma učna ura sta praviloma namenjeni uram izbirnih predmetov, dodatnemu in dopolnilnemu pouku, uram interesnih dejavnosti in uram oddelčne skupnosti.

 

I., II. VIO

ŠOLSKA URA ČAS AKTIVNOST
1 8.20-9.05 POUK
MALICA 9.05-9.25 MALICA
2 9.25-10.10 POUK
3  10.15-11.00 POUK
4  11.05-11.50 POUK
5

11.55-12.40

11.50-12.15

POUK

KOSILO

 

II., III. VIO

ŠOLSKA URA ČAS AKTIVNOST
0 7.30-8.15 INTERESNE DEJAVNOST, DOPOLNILNI IN DODATNI POUK, PEVSKI ZBORI …
1 8.20-9.05 POUK
MALICA 9.05-9.25 MALICA
2 9.25-10.10 POUK
3 10.15-11.00 POUK
4 11.05-11.50 POUK
5 11.55-12.40 POUK
 KOSILO 12.40-13.00  KOSILO
6 13.00-13.45 POUK
7 13.50-14.35 INTERESNE DEJAVNOSTI
8 14.40-15.25 INTERESNE DEJAVNOSTI