Select Page

Akreditacija Erasmus

Naša šola je pridobila Erasmus akreditacijo. Pridobitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop financiranja mobilnosti učiteljev in učencev.

Cilji, ki jih želimo uresničiti:

  • spodbujanje razvoja gibalne pismenosti otrok in mladostnikov
  • izboljšanje kakovosti branja pri učencih
  • izboljšanje kakovosti vpeljevanja in uporabe IKT tehnologije pri pouku
  • izobraževanje zaposlenih

SLEDENJE NA DELOVNEM MESTU V ITALIJI

V času od 13.11. – 17.11. 2023 smo se Jasmina Kopše, Doroteja Sužnik in Jana Vrbnjak udeležile sledenja na delovnem mestu v Belpassu (Sicilija, Italija). Gostila nas je šola Scoula Media Nino Martoglio, ki jo obiskujejo učenci v starosti 11 – 14 let.

Navzoče smo bile pri urah različnih predmetov, seznanjene smo bile z italijanskim šolskim sistemom. Gostitelji so nam razkazali mesto in nas seznanili z njihovo zgodovino in kulturo. Obiskale smo župana mesta Belpasso.