Select Page

Nadeli smo si rokavice in v vrečke za smeti pobirali smeti ob poti, ki nas je vodila na Plački vrh. Člani Turističnega društva Šentilj so nas nagradili s pastirsko malico, ki smo si jo lahko tudi sami spekli.  Ker smo imeli še dovolj energije in volje, smo se preizkusili še v pastirskih igrah. Preživeli smo čudovit petek v medgeneracijskem druženju.