SEZNAM POTREBŠČIN 2024/25

Spoštovani starši, pripravili smo SEZNAM učnih gradiv in potrebščin za novo šolsko leto 2024/2025 za posamezni razred, ločeno za matično in podružnično šolo. Šentilj Ceršak Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 650 61 02. Doroteja Sužnik skrbnica šolskega učbeniškega sklada https://emka.si/ https://go2school.com/narocilo-sola-24?displaySchool=Osnovna%20%C5%A0ola%20Rudolfa%20Maistra%20%C5%A0entilj https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=18o&pmid=sa83eymlnnjo