Select Page

OPB

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Na naši šoli se prične po končanem pouku in traja do 16. ure.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

V okviru podaljšanega bivanja se izvajajo naslednje dejavnosti:

  • samostojno učenje − dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti (npr. učenje učenja, grafomotorika, iskanje podatkov, branje knjig, pisanje domače naloge);
  • sprostitvena dejavnost – dejavnost, ki je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev (npr. različne igre, likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled risank in filmov, branje, pogovor, sprehod);
  • ustvarjalno preživljanje časa − dejavnost, ki je namenjena razvedrilu (npr. izdelovanje izdelkov, petje, ples, različne športne aktivnosti, projekti);
  • kosilo − dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehranjevanje učencev v organizaciji šole.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev.

UČITELJI V PODALJŠANEM BIVANJU

Gabrijela Koležnik, Anja Šauperl, Barbara Magdič Kumer, Polona Maher, Tadeja Janiš, Nina Pavlinek, Tina Lapi, Metka Papec, Sabina Vajsbaher in  Milena Rošker.