Select Page

OPB INFORMACIJE

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2020/2021 nas čaka veliko zanimivih skupnih korakov, zato smo za vas pripravili nekaj informacij o podaljšanem bivanju, saj si želimo dobrega sodelovanja.

DEJAVNOSTI PODALJŠANEGA BIVANJA

 • Podaljšano bivanje je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda in traja od ponedeljka do petka od konca pouka do 16. ure.
 • Podaljšano bivanje vsebuje kosilo (1ura), sprostitveno dejavnost (2 uri), samostojno učenje (1 ura) in ustvarjalno preživljanje časa (1 ura). Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato vam svetujemo, da vsak dan z otrokom pregledate domače naloge, ki jih po potrebi dopolni.
 • V času podaljšanega bivanja poteka vzgojno-izobraževalni proces in veljata pravilnika o hišnem in šolskem redu OŠ Rudolfa Maistra Šentilj.

        

     ZLATA PRAVILA PODALJŠANEGA BIVANJA

 • Otrok, mlajši od 7 let, lahko odhaja domov samo v spremstvu osebe, ki je starejša od 10 let. Na začetku šolskega leta podpišete pooblastilo, s katerim dovoljujete, kdo lahko razen vas prihaja po otroka.
 • V primeru, da pride do spremembe, morate o tem nujno obvestiti učitelja.

To lahko storite z vpisom v otrokovo beležko, poslanim elektronskim sporočilom (opb@ossentilj.si) ali pokličete v tajništvo šole (02 650 61 00). O spremembi odhoda domov, če je možno, se pogovorite tudi z otrokom.

 • Vse spremembe morate javiti najkasneje do 11. 30.
 • V podaljšanem bivanju je od 14. ure naprej telefon (031 676 590), ki je namenjen samo za nujne primere.
 • Starši v šolo ne vstopate. Starše in druge spremljevalce prosimo, da ob prihodu po otroka, dežurnemu učitelju ali javni delavki poveste, po koga ste prišli in počakate pred šolo. Če se zadržujemo na igrišču, o odhodu otroka domov NUJNO obvestite učitelja.
 • Starši morate napisati uro, kdaj bo vaš otrok odhajal domov.
 • Ko pridete po otroka, ponovna ali podaljšana vključitev otroka v podaljšano bivanje ni več mogoča.
 • Priporočamo, da imajo otroci v šoli rezervna oblačila in obutev.
 • Prinašanje igrač v podaljšano bivanje ni dovoljeno.

Aktiv OPB                                                                                                                                                         Ravnateljica

Mihelca Fajs