Select Page

Iza Herega in Heidi Rošker, sva se od 1.6. do 8.6. 2024, udeležili izobraževanja The best for preschool teachers: Montessori method, Outdoor method, Reggio Emila Approach and much more” v Palermu, kjer sva spoznavali italijanski vzgojno-izobraževalni sistem, osnove koncepta Reggio Emilia in Montessori pedagogike.

Del izobraževanja je bil namenjen tudi dejavnostim na prostem. Izobraževanje je trajalo 35ur in je zajemalo predavanja v učilnici, predstavitve, skupinsko delo, delo v parih in individualno delo. Temeljilo je predvsem na izkustvenem učenju, saj smo večji del izvajali praktično. Ogledali smo si tudi šolo in vrtca, s prvinami Reggio Emilia in Montessori pedagogike. Izobraževanja so se udeležile tudi vzgojiteljice in učiteljice iz Švedske in Belgije. Predstavili smo naše vzgojno-izobraževalne sisteme in jih med seboj primerjali. Ugotovili sva veliko podobnosti z švedskim sistemom in manj z belgijskim. Tekom celotnega izobraževanja sva se seznanili z nekaj novostmi, ki jih bova lahko uporabili tudi v našem VIZ procesu. 

Izobraževanje je vključevalo tudi vodene oglede mesta Palermo in Cefalu. Hvaležni sva za nove izkušnje, pridobljena znanja in spoznanstva.