PREDSTAVITEV

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda. Na naši šoli se prične po končanem pouku in traja do 16. ure. Podaljšano bivanje je strokovno vodeno. V okviru podaljšanega...