NAPOVEDNIK ŠENTILJ

2.-6. 3. 2020 – ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA (2.-9. R.)
2.-6. 3. 2020 – ŠOLA V NARAVI: ROGLA (7. r.)
6. 3. 2020 – TEHNIŠKI DAN: GRADIM PRIJATELJSTVO (1. IN 9. R.)
9.-13. 3. 2020 – NEMŠKA BRALNA ZNAČKA (4.-9. R.)
11. 3. 2020 – ŠOLSKO TEKMOVANJE VESELA ŠOLA (4. -9. R.)
12. 3. 2020 – DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠKEGA JEZIKA (9. R.)
18. 3. 2020 – OBMOČNA REVIJA ORTOŠKIH PEVSKIH ZBOROV
19. 3. 2020 – MATEMATIČNO TEKMOVANJE KGURU (1.-9. R.)
24. 3. 2020 – POZDRAV POMLADI (1.-9. R.)
27. 3. 2020 – PODROČNO TEKMOVANE IZ ZNANJA FIZIKE (9. R.)
31. 3. 2020 – TEHNIŠKI DAN: VELIKONOČNA DEKORACIJA (1. R.)

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE NAPOVEDNIKA!